Ramowy rozkład dnia

 • 7:00 – 8:50
  Schodzenie się dzieci. Powitanie z nauczycielem. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. Zabawy ruchowe, rytmizacja śpiew, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne ,tematyczne, integrujące grupę.
 • 8:50 – 9:10
  Czynności porządkowo –gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych.
 • 9:10 – 9:30
  Śniadanie – wyrabianie u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.
 • 9:30 – 10:30
  1. Język angielski (poniedziałek i czwartek)
  2. Zajęcia plastyczne / muzyczne (wtorek)
  3. Zumba z elementami gimnastyki korekcyjnej (środa)
  4. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki (piątek)
 • 10:30 – 11:30
  Zintegrowana działalność edukacyjna ,wyzwalająca aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego .Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Wspieranie działań twórczych.
 • 11:30 – 12:30
  Zajęcia twórcze (Interpretacje ruchowe muzyki/ Zajęcia artystyczne / Pobyt na świeżym powietrzu.
 • 12:30 – 12:45
  Czynności samoobsługowe. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych pełnienie dyżurów. Przygotowanie do posiłku .
 • 12:45 – 13:10
  Obiad.
 • 13:10 – 13:30
  Odpoczynek. Słuchanie słuchowisk radiowych, bajek muzycznych i literackich, pobyt na świeżym powietrzu (okres wiosenno letni).
 • 13:30 – 14:00
  Deser.
 • 14:00 – 16:20
  Obserwacje pedagogiczne. Zabawy zorganizowane lub dowolne. Ćwiczenia oddechowe, logopedyczne, rysowanie, puzzle, gry i zabawy dowolne wynikające z indywidualnych potrzeb i inicjatyw dzieci. Rozchodzenie się dzieci.
 • 16:30 – Zamknięcie placówki.